Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442547
Title High nature value farmland in Nederland : handvatten voor beleidsimplementatie
Author(s) Doorn, A.M. van; Elbersen, B.S.; Eupen, M. van
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2453) - 47
Department(s) Applied Spatial Research
CL - Crossing Borders
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - regionale ontwikkeling - agrobiodiversiteit - agrarisch natuurbeheer - gemeenschappelijk landbouwbeleid - overheidsbeleid - rural development - regional development - agro-biodiversity - agri-environment schemes - cap - government policy
Categories Rural Development / Nature Management (General)
Abstract High Nature Value farmland (HNV) is in het Europees landbouw-milieubeleid een erkend begrip voor landbouwgrond met hoge natuurwaarden. In dit rapport wordt HNV in Nederland in kaart gebracht. 15% van de gebruikte landbouwgrond kan als HNV aangemerkt worden. Het gaat vooral om de weide- en akkervogel-gebieden, maar ook om andere waardevolle landschappen. Beleidsinstrumenten als de subsidies voor agrarisch natuurbeheer zijn op het moment niet optimaal gericht op HNV-gebieden: slechts een derde van de individuele pakketten ligt op HNV. Het collectief agrarisch natuurbeheer is beter gericht op HNV. De vergroening van het GLB biedt kansen voor het behoud van HNV, zo kan door modulatie, inzet van de nieuwe 1e pijler-maatregel voor gebieden met natuurlijke handicaps en door de Ecological Focus Area-maatregel HNV behouden en versterkt worden. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan hoe de HNV-indicator gemonitord kan worden, een verplichting voor de rapportages van het plattelandsontwikkelingsbeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.