Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442641
Title 'Gaat de onderzoekskraan dicht, dan staat sector over enkele jaren droog'(interview met Sjaak Bakker)
Author(s) Staalduinen, J. van; Bakker, J.C.
Source Onder Glas 10 (2013)9. - p. 30 - 31.
Department(s) Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - financieren - toegepast onderzoek - innovaties - beleid - verspreiding van onderzoek - technologieoverdracht - greenhouse horticulture - agricultural research - financing - applied research - innovations - policy - diffusion of research - technology transfer
Categories Horticulture / Innovation Studies (General)
Abstract Nu het Productschap Tuinbouw is weggesaneerd, is het ook gedaan met de collectieve financiering van onderzoek. Volgens Sjaak Bakker, business unit manager van Wageningen UR Glastuinbouw, dient de sector haar eigen bijdrage aan strategisch toegepast onderzoek snel op de rit te krijgen. Lukt dat niet, dan zullen ook de subsidiestromen vanuit Den Haag en Brussel opdrogen. Dat kan onherstelbare schade aanrichten. Vooralsnog blijft hij optimistisch.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.