Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442750
Title Biodiversiteitsgraadmeters Fryslân : status en trend van hoofd-natuurtypen en soorten
Author(s) Knegt, B. de; Wamelink, G.W.W.; Adrichem, M.H.C. van; Clement, J.; Puijenbroek, P.; Sparrius, L.; Swaay, C. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2431) - 60
Department(s) Biodiversity and Policy
Earth Observation and Environmental Informatics
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurwaarde - biodiversiteit - ecosystemen - flora - fauna - natuurgebieden - oppervlakte (areaal) - friesland - natural value - biodiversity - ecosystems - natural areas - acreage
Categories Nature Management (General)
Abstract De graadmeter bestaat uit twee delen, een deel bevat informatie over de voor- of achteruitgang van soorten (zoals vogels, vlinders en zoogdieren), het tweede deel bevat informatie over de natuurkwaliteit en het oppervlak natuur. Informatie van soorten en de natuurkwaliteit is gebaseerd op veldwaarnemingen. Zowel de natuurkwaliteit als het oppervlak natuur worden vergeleken met een ongestoorde situatie. Voor het agrarisch gebied is een aparte referentie gebruikt. De gebruikte methode maakt het mogelijk om de Friese situatie qua biodiversiteit te spiegelen aan het verleden en aan de landelijke situatie. Het aandeel van het Friese grondgebied met min of meer natuurlijke ecosystemen, exclusief (half)natuurlijk grasland, bedraagt nu circa 48%. De toename in de oppervlakte natuur is sinds de introductie van de EHS in Fryslân groter dan landelijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.