Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442751
Title Natuurbeleid en natuurdebat in het anthropoceen
Author(s) Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2425) - 28
Department(s) Animal Ecology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeleid - soortenrijkdom - biodiversiteit - natuurbescherming - opinies - begrippen - nature conservation policy - species richness - biodiversity - nature conservation - opinions - concepts
Categories Nature Management (General)
Abstract In een brief over het natuurbeleid in Nederland (‘Vooruit met natuurbeleid’, maart 2013) geeft de staatssecretaris van Economisch Zaken aan, vast te willen houden aan wat goed gaat, te investeren in wat beter kan, en daarnaast ook te onderzoeken hoe het natuurbeleid kan inspelen en anticiperen op nieuwe kansen en trends. Daarvoor is een natuurvisie nodig ‘waarin natuur middenin de moderne samenleving staat’. Dit staat in contrast met het natuurbegrip van het huidige natuurbeleid, dat gebaseerd is op een sterke tegenstelling tussen natuur en cultuur: hoe meer menselijke bemoeienis, hoe lager de natuurlijkheid van het systeem. In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar een aantal begrippen die veelvuldig worden gebruikt in het natuurbeleid en het natuurdebat. Het doel is om de begrippen te wegen op hun inhoud, en te onderzoeken hoe de inhoud van de begrippen, met een hernieuwde interpretatie, aansluit bij het streven naar een meer dynamische natuurvisie. De begrippen die werden geanalyseerd waren: ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘veerkracht’ en ‘soort’. De resultaten bieden verschillende vernieuwende invalshoeken voor een beleid waarbij natuur middenin de samenleving kan staan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.