Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442775
Title Report use-cases X-Border SDI Euregio Maas-Rhein : PROJECT: X-Border Plannen en bouwen
Author(s) Bulens, J.D.; Kooij, F.; Crompvoets, J.W.H.C.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 1524) - 86
Department(s) Applied Spatial Research
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) regionale planning - grensoverschrijdend gebied - geoinformatie - noordrijn-westfalen - zuid-limburg - regional planning - transboundaries - geoinformation - north rhine-westphalia - zuid-limburg
Categories Land Use Planning
Abstract In 2005 is besloten om voor de Euregio Maas-Rhein een grensoverschrijdende geo-data infrastructuur te realiseren om ruimtelijke ordeningsprocessen te ondersteunen. Als resultaat zullen met de opbouw van een geo-data infrastructuur (GDI) gebruikers efficiënter en effectiever toegang krijgen tot actuele ruimtelijke plannen. Conform X-border-GDI is de kern van de infrastructuur het toegankelijk en beschikbaar maken van datasets van overheden met gestandaardiseerde webdiensten. Met de beschrijving van use cases is een beeld gevormd van de X-border GDI zoals die gerealiseerd moet worden. Het beeld heeft geleid tot een blauwdruk van de X-border GDI voor Plannen en bouwen. Deze blauwdruk leverde de beschrijving van de functionele componenten voor het opstellen van de specificaties voor de GDI.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.