Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442929
Title "Dit kunnen dak- en gevelgroen voor u betekenen"
Author(s) Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.
Source Vitale Groene Stad 2013 (2013)1/1. - p. 22 - 23.
Department(s) Nursery Stock
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) stadsomgeving - groene daken - groene gevels - welzijn - behoeftenbepaling - waterbeheer - kwaliteit van het leven - meting - effecten - wetenschappelijk onderzoek - urban environment - green roofs - green walls - well-being - needs assessment - water management - quality of life - measurement - effects - scientific research
Categories Urban Plans / Ornamental Plants
Abstract Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnensteden. En daar is de ruimte op maaiveldniveau beperkt. Een mogelijke oplossing is dak- en gevelgroen. Werkt dat net zo goed?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.