Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442991
Title Organische bemesting van hyacint : Kan stalmest bij hyacint vervangen worden door GFT-compost
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 75
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloembollen - hyacinten - bemesting - compost - kunstmeststoffen - organische meststoffen - proeven - voedingsstoffen - voedingsstoffengehalte - vergelijkend onderzoek - gewasopbrengst - ornamental bulbs - hyacinths - fertilizer application - composts - fertilizers - organic fertilizers - trials - nutrients - nutrient content - comparative research - crop yield
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Compost
Abstract Veel hyacintentelers zijn ervan overtuigd dat een flinke stalmestgift noodzakelijk is voor een goede opbrengst. Het gebruik van stalmest wordt beperkt door de meststoffenwet die in 2006 is ingevoerd en de aanscherpingen in latere jaren. Hierdoor vrezen hyacintentelers een onacceptabele achteruitgang van de opbrengst en kwaliteit van hun product. Naar aanleiding van een petitie die de telers ingediend hebben bij het voormalige ministerie van LNV, is er financiering (50%) ter beschikking gesteld om het effect van stalmest op de opbrengst en broeikwaliteit van hyacint te onderzoeken. Dit onderzoek had tot doel te bepalen of er een effect is van stalmest op de opbrengst en kwaliteit van hyacint in vergelijking met GFT-compost of zonder organische bemesting, hoe groot dat effect is, of er een effect is van de dosering en wat het effect is van een combinatie van stalmest en GFT-compost. Daarnaast wordt getracht dit effect te verklaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.