Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442992
Title Energiezuinige gefaseerde belichting in lelie
Author(s) Slootweg, G.; Aanholt, J.T.M. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 22
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) lelies - cultuurmethoden - bloementeelt - belichting - lichtsterkte - led lampen - ontwikkelingsstadia - cultivars - modellen - effecten - landbouwkundig onderzoek - lilies - cultural methods - floriculture - illumination - light intensity - led lamps - developmental stages - cultivars - models - effects - agricultural research
Categories Liliales / Cultivation, Cultural Methods
Abstract In de bloementeelt van lelies wordt in de wintermaanden belicht voor een goede kwaliteit. De lichtbehoefte van de planten is waarschijnlijk niet de hele trekduur gelijk. In de praktijk wordt aan het einde van de teelt vaak al minder licht gegeven. Fase-afhankelijke belichting zou energie kunnen besparen. In dit onderzoek is de teelt van lelies in 4 fasen opgedeeld. De eerste fase vond steeds plaats in een klimaatcel bij 9°C en duurde bij beide onderzochte cultivars twee weken. In de tweede fase stond een deel van de planten in een klimaatcel met LED verlichting, in een combinatie van 50% rood en 50% blauw licht. De andere planten stonden in de kas bij 3000 of 6000 lux SON/T licht. In de derde fase stonden alle planten in de kas bij 6000 of 9000 lux en in de 4e en laatste fase kregen de planten 3000 of 6000 lux SON/T. In totaal leverde dit 12 combinaties op. Het onderzoek is uitgevoerd met twee cultivars: de Oriëntal Santander en de LA Yellow Diamond. De bollen zijn in november geplant. De geoogste takken zijn beoordeeld op kwaliteit en houdbaarheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.