Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443052
Title Mitigatie van effecten van uitheemse grondels: kansen voor natuurvriendelijke oevers en uitgekiende kunstwerken
Author(s) Kessel, N. van; Kranenbarg, J.; Dorenbosch, M.; Bruin, A. de; Nagelkerke, L.A.J.; Velde, G. van der; Leuven, R.S.E.W.
Source Nijmegen : Instituut voor Water en Wetland Research, Radboud Universiteit (Verslagen Milieukunde 436) - 88
Department(s) Aquaculture and Fisheries
WIAS
Publication type Scientific report
Publication year 2013
Keyword(s) invasieve soorten - gobio gobio - fauna - vissen - habitats - oevervegetatie - aquatische ecologie - invasive species - gobio gobio - fauna - fishes - habitats - riparian vegetation - aquatic ecology
Categories Aquatic Ecology
Abstract Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier Ponto-Kaspische grondelsoorten, namelijk de marmergrondel (Proterorhinus semilunaris), zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), Kesslers grondel (Ponticola kessleri) en Pontische stroomgrondel (Neogobius fluviatilis). Deze uitheemse grondels zijn invasieve vissen met een bodemgebonden levenswijze en kunnen plaatselijk in hoge dichtheden voorkomen. Hoewel de verspreidingpatronen van invasieve grondels in Nederland tot op heden grofweg bekend zijn, bestaat geen duidelijk inzicht in de verspreidingprocessen en dichtheden van de grondels in verschillende watertypen, hun (ecologische) effecten en kansrijke mogelijkheden om ongewenste effecten te beperken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.