Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443089
Title Raad van State kiest in "bermschade-arrest" voor verkeersveiligheid
Author(s) Jaarsma, C.F.
Source ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 30 (2012)1/2. - ISSN 1571-0122 - p. 36 - 37.
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) regionale planning - plattelandswegen - wetgeving - noord-holland - regional planning - rural roads - legislation
Categories Land Use Planning
Abstract De uitspraak van de Raad van State op 8 november 2011 inzake het bestemmingsplan 'Woongebied SpaarneBuiten' kan grote gevolgen hebben voor ruimtelijke plannen in het landelijke gebied. De Raad vernietigde (www.rechtspraak.nl/LIJN: BU3752) het bestemmingsplan, omdat de ontsluiting van het plangebied onvoldoende is. Bijzonder aan deze uitspraak is dat de Raad zich niet bij bepalen van wegcapaciteit baseert op het bermschade op het bremschadecriterium en andere gegetailleerde verkeerstechnische richtlijnen van het CROW voor smalle plattelandswegen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.