Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443366
Title Burgers en varkenssector praten langs elkaar
Author(s) Rotgers, G.; Stassen, E.N.; Bergstra, T.J.
Source V-focus 10 (2013)5. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
Department(s) Adaptation Physiology
Business Economics
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) varkenshouderij - houding van consumenten - landbouwsector - communicatievaardigheden - landbouwvoorlichting - dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - pig farming - consumer attitudes - agricultural sector - communication skills - agricultural extension - animal welfare - animal production - pigs
Categories Agricultural Extension / Consumer Protection / Pigs / Animal Health and Welfare
Abstract Burgers blijven maar kritiek spuien op de varkenshouderij, terwijl de varkenssector de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts heeft gemaakt. Nog beter communiceren en nog meer technische oplossingen blijken onvoldoende te helpen om het draagvlak te vergroten. Maar wat werkt wel? In het project Zorgen over Zorg werd onderzocht waar burgers en sector langs elkaar heen praten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.