Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443475
Title Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013
Author(s) Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.G.; Asch, M. van; Troost, K.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C133/13) - 38
Department(s) Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - vervangbare hulpbronnen - aquatische ecologie - natura 2000 - noordzee - westerschelde - shellfish fisheries - renewable resources - aquatic ecology - natura 2000 - north sea - western scheldt
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd. Het primaire doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden van de economische belangrijke soorten in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000: Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan en de monding van de Westerschelde.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.