Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443561
Title Teelt op water van bladgewassen 2012
Author(s) Blind, M.; Verhoeven, J.T.W.
Source Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 139
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) teeltsystemen - bladgroenten - hydrocultuur - drijven - vollegrondsgroenten - cultuurmethoden - voedingsoplossingen - microdochium panattonianum - gewasbescherming - proeven op proefstations - cropping systems - leafy vegetables - hydroponics - floating - field vegetables - cultural methods - nutrient solutions - microdochium panattonianum - plant protection - station tests
Categories Cropping Systems / Leafy Vegetables
Abstract Vanaf 2007 doet Proeftuin Zwaagdijk in diverse gewassen onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve teeltsystemen. Uit het onderzoek van 2008 t/m 2011 bleek dat het drijvend teeltsysteem de meeste potentie heeft om in te spelen op de ontwikkelingen in de sector. Dit teeltsysteem vormt dan ook de basis van het onderzoek in 2012. Er zijn verschillende drijvers, zaaimethoden en kiemomstandigheden getest voor de teelt van zaaigewassen op het drijvende teeltsysteem. Goede kiempercentages zijn mogelijk en de opbrengst lijkt toe te nemen met verhoging van de zaaidichtheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.