Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443649
Title Kasklimaatregeling op basis van fotosynthese-metingen: wat zijn de mogelijkheden? : verslag van het eerste werkpakket van het project " Energie besparen door sturing van licht en CO2 op basis van gewasbehoefte"
Author(s) Dieleman, J.A.; Pot, S.; Snel, J.F.H.; Kromdijk, J.; Jalink, H.; Bontsema, J.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1270) - 26
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - klimaatregeling - fotosynthese - gasuitwisseling - fluorescentie - meting - gewasmonitoring - behoeftenbepaling - lichtregiem - kooldioxide - greenhouse horticulture - air conditioning - photosynthesis - gas exchange - fluorescence - measurement - crop monitoring - needs assessment - light regime - carbon dioxide
Categories Horticulture / Measurement and Control Engineering
Abstract Het klimaat in een kas wordt ingesteld om een optimale gewasfotosynthese, assimilatenverdeling en plantvorm te realiseren. Om momentaan het kasklimaat aan te kunnen passen aan de behoeftes van de plant is het van groot belang inzicht te hebben in de directe gevolgen van aanpassingen in het klimaat op de plant prestaties, in het bijzonder op de fotosynthese. Dit is te doen met de volgende methodes: 1. Gasuitwisseling van bladeren: nauwkeurige metingen van de fotosynthese van een stukje blad, met draagbare meetapparatuur. 2. Plantivity: een commercieel verkrijgbare meter die de fluorescentie van een stukje blad meet. 3. Kas-in-kas: een niet-geklimatiseerde meetkamer waarin CO 2 opname van een aantal planten gemeten kan worden. 4. Fluorescentie-imaging: fluorescentie metingen op afstand aan een groter oppervlakte gewas. 5. Fotosynthese-monitor: soft-sensor waarmee de CO 2 opname van een kas berekend wordt op basis van ventilatievoud en metingen van de CO 2 concentratie binnen en buiten de kas. Uit twee workshops met telers bleek dat zij fotosynthese als een belangrijk proces beschouwen in de teelt van hun gewas, en dat zij de fotosynthese van hun gewas graag momentaan online zouden willen meten. Het is daarom wenselijk door te gaan met de ontwikkeling van een robuust en betrouwbaar meetsysteem voor de gewasfotosynthese
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.