Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443690
Title Openheid landschap : ViewScape rekent vanuit de positie van de waarnemer
Author(s) Meeuwsen, H.A.M.; Jochem, R.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)3. - ISSN 0169-6300 - p. 119 - 126.
Department(s) Biodiversity and Policy
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2013
Keyword(s) landschapselementen - zichtbaarheid - beplantingen - modellen - landschapsbeleving - landscape elements - visibility - plantations - models - landscape experience
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruikt diverse indicatoren om de toestand van het Nederlandse landschap te beschrijven. Een daarvan is de openheid. Tot nu toe werd die berekend door van bovenaf naar het landschap te kijken, maar dat is niet de manier waarop het landschap wordt beleefd. Met het op Alterra ontwikkelde model ViewScape is het mogelijk de openheid te berekenen vanuit het gezichtspunt van de waarnemer in het veld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.