Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 443938
Title Zeezoogdieren in de Eems: studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2010 (herzien)
Author(s) Brasseur, S.M.J.M.; Aarts, G.M.; Bravo Rebolledo, E.; Cremer, J.S.M.; Fey-Hofstede, F.E.; Geelhoed, S.C.V.; Lindeboom, H.J.; Lucke, K.; Machiels, M.A.M.; Meesters, H.W.G.; Scholl, M.M.; Teal, L.R.; Witte, R.H.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C102/11) - 212
Department(s) Ecosystemen
Wageningen Marine Research
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) zeezoogdieren - zeehonden - monitoring - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - groningen - marine mammals - seals - monitoring - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - groningen
Categories Marine Ecology
Abstract In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.