Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444029
Title Harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the Marsdiep area, the Netherlands: new investigations in a historical study area
Author(s) Boonstra, M.; Radstake, Y.; Rebel, K.; Aarts, G.M.; Camphuysen, C.J.
Source Lutra 56 (2013)1. - ISSN 0024-7634 - p. 59 - 71.
Department(s) Ecosystemen
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2013
Keyword(s) zeezoogdieren - phocoena - monitoring - haalbaarheidsstudies - noordzee - waddenzee - marine mammals - phocoena - monitoring - feasibility studies - north sea - wadden sea
Categories Animal Ecology
Abstract Na de terugkeer van bruinvissen in de Nederlandse kustwateren is er in 2010 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om na te gaan of het opnieuw de moeite waard zou kunnen zijn om bruinvissen in het Marsdiep te bestuderen. De aantallen bruinvissen die in het voorjaar van 2011 werden gezien waren groot, maar weken niet wezenlijk af van wat er, op basis van zeetrektellingen bij Huisduinen, aan aantallen bruinvissen in de afgelopen vier seizoenen werd gezien. De door Verwey waargenomen verplaatsing van bruinvissen "met het getijde mee" kon tijdens ons onderzoek niet worden bevestigd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.