Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444068
Title Gezonde Buxusteelt
Author(s) Kuik, A.J. van; Broek, J. van den
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 33
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) buxus - schimmelziekten - cylindrocladium buxicola - gewasbescherming - phytophthora - technieken - bemonsteren - bestrijdingsmethoden - preventie - buxus - fungal diseases - cylindrocladium buxicola - plant protection - phytophthora - techniques - sampling - control methods - prevention
Categories Ornamental Woody Plants / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De Buxusteelt is binnen de boomteelt een grote teelt, bijna 10% van het areaal boomkwekerij. Enkele jaren geleden sloeg de Buxustaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola(= Cylindrocladium pseudonaviculatum) ernstig toe. In vorige Buxusprojecten die werden gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT) is veel kennis opgedaan over de biologie van de schimmel, over geschikte gewasbeschermingsmiddelen en zijn effectieve bestrijdingsstrategieën ontwikkeld. Echter, voor een goede beheersing van Cylindrocladium buxicola in Buxus zijn in de praktijk vaak nog veel bespuitingen nodig. Het gebruik van een waarschuwingsmodel kan het aantal bespuitingen omlaag brengen. Daarnaast is gebleken dat de spuittechniek waarmee het binnenste van de plant en de onderkant van de bladeren goed zijn te raken met gewasbeschermingsmiddelen een bepalende factor kan zijn. Naast Cylindrocladium is er ook een andere ziekte in Buxus die steeds meer van zich doet spreken, nl. stambasisrot veroorzaakt door Phytophthora. Op enkele bedrijven is al forse schade geleden door deze ziekte. De vrees is dat Phytophthora snel een nieuwe bedreiging kan worden. In dit project is ervaring opgedaan met een grondbemonsteringstechniek en is een middelentoetsing uitgevoerd. Het doel van dit project is om taksterfte en bladval, veroorzaakt door Cylindrocladium en stambasisrot, veroorzaakt door Phytophthora, duurzaam te beheersen zodat een gezonde Buxusplant kan worden geteeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.