Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444081
Title Zelfevaluatie van het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer : evaluatieperiode 2010-2013
Author(s) Appel, L.; Stobbelaar, D.J.; Heide, C.M. van der; Janssen, J.A.M.
Source Leeuwarden [etc.] : Hogeschool VHL - 67
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Agricultural Economics and Rural Policy
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) beroepsopleiding - hoger onderwijs - natuurbeheer - bosbeheer - landschapsbeheer - programma-evaluatie - vocational training - higher education - nature management - forest administration - landscape management - program evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract Het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer (GNL) wordt ingevuld door drie Groene Plus lectoren in deeltijd, elk gespecialiseerd in een ander aspect van natuur- en landschapsbeheer: milieu-econoom Martijn van der Heide, ecoloog John Janssen en sociaal wetenschapper Derk Jan Stobbelaar. Behalve door de invulling met drie lectoren met een verschillende achtergrond, maakt ook de aansturing door een externe stuurgroep (met personen uit het werkveld) en de koppeling van lectoren aan hoogleraren dit lectoraat bijzonder (en kan mogelijk dienen als voorbeeld voor andere lectoraten van Van Hall Larenstein). In dit rapport wordt de kwaliteit van het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer geëvalueerd aan de hand van de input en output van het lectoraat, een evaluatie van “gebruikers” van het lectoraat (docenten, studenten en vertegenwoordigers van het werkveld), met een reflectie van de lectoren daarop en een schets van het toekomstperspectief van het lectoraat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.