Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444091
Title Natuurbegraafplaatsen in Nederland : landelijke inventarisatie 2013
Author(s) Haas, W. de; Vries, B. de
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2470) - 30
Department(s) Governance
Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) begraafplaatsen - natuurbeheer - natuur - landschap - landschapsbeheer - inventarisaties - nederland - cemeteries - nature management - nature - landscape - landscape management - inventories - netherlands
Categories Nature Management (General) / Public Green and Parks
Abstract Natuurbegraven is een nieuw fenomeen in Nederland. Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop het natuurbegraven zich manifesteert, is een inventariserend onderzoek gedaan naar begraafplaatsen die het label natuurbegraafplaats voeren of toegedicht krijgen. Het gaat om veertien begraafplaatsen (mei 2013). Verschillende kenmerken zijn geïnventariseerd, ingedeeld naar drie hoofdonderwerpen: natuurbeheer, begraaffunctie en beeldkenmerken. Kenmerken zijn onder meer: duur van de grafrust, ligging van de graven, graftekens, gebouwen en padenstructuur. Binnen de groep onderzochte begraafplaatsen wordt het natuurbegraven op verschillende manieren ingevuld. Aan deze inventarisatie kan geen norm worden ontleend of een begraafplaats wel of geen natuurbegraafplaats is: er is een groep die zich meer op natuurbeheer richt en een groep die zich meer op de natuurlijks sfeer richt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.