Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444177
Title Draagvlak in een veranderende samenleving
Author(s) Buijs, A.E.; Koppen, C.S.A. van
Source De Levende Natuur 114 (2013)2. - ISSN 0024-1520 - p. 36 - 40.
Department(s) Governance
Forest and Nature Conservation Policy
Environmental Policy
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbescherming - ecologische hoofdstructuur - natuur - particuliere organisaties - participatie - natuurbeleid - natuur- en milieueducatie - nature conservation - ecological network - nature - private organizations - participation - nature conservation policy - nature and environmental education
Categories Nature Management (General)
Abstract Eind 2010 werden forse bezuinigingen op het natuurbeleid in Nederland in gang gezet. Door tientallen jaren van goede samenwerking tussen overheid en natuurorganisaties ging een dikke streep. Er kwamen acties, maar een fel protest uit de samenleving ontbrak. Nu, aan het begin van 2013, lijkt de situatie iets gunstiger: een nieuw, lichtgroen kabinet. Maar de signalen zijn duidelijk geweest: zonder draagvlak is de positie van natuurbescherming kwetsbaar en dat draagvlak is er niet vanzelf. Daarom in deze bijdrage een analyse van het draagvlak voor natuurbescherming. Hoe staat het met dat draagvlak? Welke opgaven brengt dat mee voor de natuurbescherming?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.