Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444244
Title Animo voor bedrijfsovername verschilt naar omvang en type
Author(s) Voskuilen, M.J.
Source Agri-monitor (2013). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) landbouwstatistieken - bedrijfsopvolging in de landbouw - inventarisaties - nederland - agricultural statistics - farm succession - inventories - netherlands
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract De voortdurende daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt mede bepaald door de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden, de opvolgingssituatie en de (arbeidsbesparende) technische ontwikkelingen. De gemiddelde leeftijd van bedrijfshoofden is in de afgelopen decennia geleidelijk gestegen. Volgens het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is deze vergrijzing een gevolg van de moeilijkheden die jonge boeren tegenkomen bij de bedrijfsovername. Het moment van overname wordt uitgesteld, omdat zij langer moeten werken om voldoende vermogen op te bouwen. Aan de hand van de landbouwtelling gaat dit artikel in op de leeftijd van de bedrijfshoofden en op de animo voor bedrijfsovername.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.