Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444314
Title Betere sturing met vernieuwde kengetallen varkenshouder
Author(s) Vermeij, I.; Holster, H.C.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 678) - 141
Department(s) LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) varkenshouderij - zeugen - vleesvee - beren (varkens) - indexen - standaardisering - registratie - bedrijfsvergelijking in de landbouw - pig farming - sows - beef cattle - boars - indexes - standardization - registration - farm comparisons
Categories Farm economics / Pigs
Abstract Dit rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de afspraken, die gemaakt zijn voor het uniform berekenen en presenteren van kengetallen voor varkensbedrijven (versie 2012). In deze versie zijn de technische en economische kengetallen beschreven voor zowel de zeugenhouderij, de vleesvarkenshouderij als voor combi-varkensbedrijven. De noodzaak van uniform berekende kengetallen wordt behalve door de behoefte aan externe bedrijfsvergelijking, steeds meer ingegeven door de behoefte aan interne bedrijfsvergelijking.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.