Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444329
Title Boeren voor Natuur : hoe werkt het en wat levert het op?
Author(s) Westerink - Petersen, J.; Stortelder, A.H.F.; Ottburg, F.G.W.A.; Boer, T.A. de; Schrijver, R.A.M.; Vries, C.K. de; Plomp, M.; Smolders, E.A.A.; Eysink, A.T.W.; Bulten, G.H.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2472) - 144
Department(s) Nature and society
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Governance
Regional Development and Spatial Use
LR - Environment
Animal Health & Welfare
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - grondwaterstand - agrarische bedrijfsvoering - monitoring - twente - zuid-holland - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - groundwater level - farm management - monitoring - twente - zuid-holland
Categories Agricultural Economics (General) / Nature Management (General)
Abstract Boeren voor Natuur is een visie over het samengaan van natuur en landbouw door middel van een extensief bedrijfssysteem (natuurgericht bedrijf). De boer wordt zelfvoorzienend in voer en mest en werkt met hogere waterstanden en meer landschapselementen. Hij krijgt hiervoor een vergoeding op basis van een langjarige overeenkomst. Het concept wordt uitgeprobeerd op een melkveehouderij in de polder van Biesland (Zuid-Holland) en op twee schapenhouderijen en een zoogkoeienbedrijf op landgoed Twickel (Overijssel). Dit rapport doet verslag van monitoring en evaluatie van de eerste vijf jaar op de thema’s bedrijf & economie, ecologie & water, en maatschappij & proces. Het rapport bevat aanbevelingen voor de pilots in beide gebieden en voor bredere toepassing van Boeren voor Natuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.