Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444592
Title Praktijknetwerk Sumwing Zuid
Author(s) Marlen, B. van; Berghe, Ch. van den
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C125/13) - 85
Department(s) Visserij
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) visserij - vistuig - vis vangen - vismethoden - brandstofverbruik - boomkorvisserij - fisheries - fishing gear - fishing - fishing methods - fuel consumption - beam trawling
Categories Fishing Technology
Abstract De SumWing is een recente aanpassing van het conventionele boomkortuig. Het vistuig heeft geen sloffen meer en wordt op de bodem gehouden door middel van een taster. Dit levert een brandstofbesparing op. Dit nieuwe tuig is aanvankelijk ontwikkeld voor de vlakke grond in de noordelijke Noordzee. In dit project is gekeken hoe dit vistuig geschikt kan worden gemaakt voor het vissen ‘in de punten’ (d.w.z. ongelijke visgronden met zandribbels) in de zuidelijke Noordzee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.