Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444822
Title Ultra-energiezuinige kassystemen met Supertransparante Micro-V Gestructureerde materialen: Rapportage in het kader van het EOS-LT programma van Agentschap NL (Openbare versie)
Author(s) Gieling, T.H.; Ruijven, J.P.M. van; Swinkels, G.L.A.M.; Holterman, H.J.; Mohammadkhani, V.; Ruijs, M.N.A.; Rijn, C.J.M. van; Baggerman, J.; Rath, J.K.; Jong, M. de; Schropp, R.E.I.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1277) - 100
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Agro Field Technology Innovations
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) teelt onder bescherming - glastuinbouw - materialen - innovaties - lichtrelaties - optische eigenschappen - milieufactoren - schermen - kastechniek - protected cultivation - greenhouse horticulture - materials - innovations - light relations - optical properties - environmental factors - blinds - greenhouse technology
Categories Greenhouse Technology / Energy
Abstract Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het gebruiken van micro- en nanostructuren uit de PV-industrie om te komen tot een diffuus kasdekmateriaal met een hoge hemisferische transmissie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die in het verleden is opgedaan in het ontwikkelen van het zigzag kasdekmateriaal. Met de ontwikkelde kennis kan energiebesparing gerealiseerd worden door het toepassen van de structuren op dubbel glas, waardoor materiaal gemaakt kan worden met een hoge hemisferische transmissie, diffuse eigenschappen en een hoge isolatiewaarde. Randvoorwaarde hierin is dat het ontwikkelde kasdekmateriaal toepasbaar is in een glastuinbouwmilieu. Dit betekent dat het materiaal niet mag verouderen, condensatie de transmissie niet mag verminderen en extra vervuiling niet mag optreden. Hierbij wordt de Nederlandse situatie als uitgangspunt genomen, maar interessante structuren voor andere klimaten zullen niet worden uitgesloten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.