Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 444880
Title Factsheets. Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap
Author(s) Vijn, M.P.; Vrolijk, M.; Zaalmink, W.; Herten, C. van; Koulil, M. van; Meester, H.; Raaij, C. van
Source Lelystad : PPO AGV
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
LR - Innovation Processes
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) multifunctionele landbouw - kinderverzorging - plattelandstoerisme - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - streekgebonden producten - zorgboerderijen - professionaliteit - ondernemerschap - projecten - multifunctional agriculture - child care - rural tourism - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales - regional specialty products - social care farms - professionalism - entrepreneurship - projects
Categories Farm Management
Abstract Zo’n 400 ondernemers werkten in 2012 en 2013 aan een krachtige koers voor hun eigen bedrijf en de sector binnen het project 'Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap'. Verdeeld over 20 netwerken zorgden deze ondernemers voor ontwikkeling en professionalisering op individueel en sectoraal niveau. Elk netwerk stelde hierbij eigen doelen waardoor een brede variatie aan onderwerpen aan de orde is gekomen binnen de sectoren zorglandbouw, plattelandstoerisme, agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang of boerderijwinkels/afzet streekproducten. De netwerkbegeleiders hebben de ontwikkeling met de deelnemers doorlopen vanuit eigen expertise en door externen in te zetten. De gedrevenheid van de deelnemers, begeleiders en het projectteam resulteren in aansprekende resultaten. Dit boekje presenteert per netwerk een factsheet met de leerpunten en resultaten. Iets waar we met elkaar als sector trots op mogen zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.