Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445055
Title Wetenschappelijk advies kennis voor herijking en harmonisatie spieringprotocol
Author(s) Deerenberg, C.M.; Groenendijk, F.C.; Quirijns, F.J.; Rozemeijer, M.J.C.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C177/13) - 36
Department(s) Maritiem
Visserij
Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) osmerus - visserij - visserijbeleid - visbestand - vergunningen - hengelsport - natuurbescherming - ijsselmeer - Nederland - osmerus - fisheries - fishery policy - fishery resources - permits - angling - nature conservation - lake ijssel - Netherlands
Categories Fishery Resources and Management / Nature Conservation Policy
Abstract Spieringvisserij vindt in Nederland plaats in het IJsselmeer en in het Markermeer. De regels voor de vangst van spiering zijn beschreven in een spieringprotocol. Het huidige spieringprotocol is opgesteld in het kader van de Visserijwet. Het Bevoegde Gezag (de provincies) heeft in 2011/2012 gepoogd het spieringprotocol ook te hanteren als toetsingsmethode voor vergunningverlening vanuit de Natuurbeschermingswet (Nbwet). Het ministerie van EZ heeft aan IMARES advies gevraagd om het spieringprotocol te herijken en heeft gevraagd op welke wijze harmonisatie van het spieringprotocol ten aanzien van deze twee wettelijke kaders plaats kan vinden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.