Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445284
Title Praktijkervaringen met de Venlow energy kas 2010-2012
Author(s) Kempkes, F.L.K.; Janse, J.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1279)
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - kassen - energiebesparing - cultuurmethoden - klimaatregeling - beglazing - isolatie (insulation) - kasgewassen - proeven - greenhouse horticulture - greenhouses - energy saving - cultural methods - air conditioning - glazing - insulation - greenhouse crops - trials
Categories Horticulture / Greenhouse Technology
Abstract NL De energiebesparing bij het nieuwe telen werd tot nu toe altijd bereikt door meer schermen te gebruiken. Een alternatief is toepassing van isolatieglas dat door de komst van coatings zoals Anti Refl ectie een vergelijkbare transmissie heeft als standaard enkel glas. Met een aangepast teeltconcept, gebaseerd op het nieuwe telen zoals het achter wegen laten van een minimumbuistemperatuur, zijn een herfstteelt komkommer en twee jaarrondteelten tomaat beproefd. In alle teelten is naar voren gekomen dat het goed mogelijk is een energiebesparing van meer dan 50% te behalen, vergeleken met de praktijk, zonder dat dit negatieve gevolgen voor de productie of productkwaliteit heeft. Ontvochtiging is hierbij essentieel omdat bij een toenemende isolatiegraad van de kas de vochtafvoer beperkt wordt. De hierbij gebruikte regain ontvochtigingsunit kan ca. 80% van de voelbare warmte van de afgevoerde vochtige maar warme kaslucht gebruiken om de ingaande koude maar droge buitenlucht voor te verwarmen. UK Energy savings from the next generation cultivation method were always achieved by using more screens. An alternative is to apply insulation glass. With the availability of Anti-Refl ective coatings a similar transmission of standard single glass is possible. With an adapted cultivation concept, based on the next generation cultivation method as no-use of minimum pipe temperature, an autumn crop cucumber and two year round tomato crops are tested. All crop cycles have shown that it is possible to achieve energy savings of over 50% compared with commercial growers, without affecting production or product quality. Dehumidifi cation is essential while with an increase of insulation of the greenhouse moisture release is reduced. The used dehumidifi cation unit had a regain unit, meaning that the exhaust warm but moist greenhouse air was used to preheat the incoming cold but dry outside air. The regain system had an effi ciency of about 80% of the sensible heat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.