Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445385
Title Prei: teeltsystemen uit de grond: Onderzoek 2012
Author(s) Os, E.A. van; Bruins, M.A.; Wilms, J.A.M.; Verhoeven, J.T.W.; Weel, P.A. van
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1247) - 48
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) teeltsystemen - hydrocultuur - preien - bladgroenten - vollegrondsgroenten - plantmateriaal - rassenproeven - smaak - proeven op proefstations - landbouwkundig onderzoek - cropping systems - hydroponics - leeks - leafy vegetables - field vegetables - planting stock - variety trials - taste - station tests - agricultural research
Categories Cropping Systems / Leafy Vegetables
Abstract Het 2012 onderzoek van prei op water, binnen het programma Teelt de Grond Uit, richtte zich op virusverspreiding, sorteren van plantmateriaal, plantleeftijden en rassenvergelijking, de smaak van de geoogste prei en wat te doen met het jaarlijks neerslagoverschot. Water en meststofverbruik per teelt over de afgelopen jaren is geanalyseerd om de besparing te berekenen (50% minder NO3 nodig). Plantdichtheid, buislengte en buisdiameter waren een voortzetting van eerder onderzoek en gaven geen andere uitkomsten. Binnen de rassen zijn grote verschillen, terwijl een oudere plant een hogere opbrengst geeft. Sorteren is een noodzaak voor een uniforme oogst. Het jaarlijks neerslagoverschot moet in eerste instantie via een aangepast systeemontwerp worden afgevoerd, andere opties kosten meer geld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.