Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445456
Title De invloed van het bodemleven op plantengroei en natuurherstel
Author(s) Brinkman, E.P.; Putten, W.H. van der
Source De Levende Natuur 114 (2013)5. - ISSN 0024-1520 - p. 194 - 197.
Department(s) Laboratory of Nematology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeheer - ecologisch herstel - bodemfauna - bodem-plant relaties - nature management - ecological restoration - soil fauna - soil plant relationships
Categories Nature Management (General) / Ecology (General)
Abstract In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd aangenomen dat natuurbeheer vooral de abiotische omgeving betrof. Vervolgens is de rol van begrazing uitgebreid onderzocht. Pas daarna ontstond belangstelling voor de invloed van het bodemleven op de groei van planten en de samenstelling van plantengemeenschappen. Het meest recent is het onderzoek naar de wijze waarop het bodemleven kan bijdragen aan natuurherstel (Harris, 2009). Hier presenteren we een overzicht van de bodembewoners, hun functies en effecten op plantengroei en natuurherstel. Naast inzichtvergroting beogen we suggesties te geven voor het toepassen van deze recent ontwikkelde kennis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.