Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445678
Title Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2013 : prestaties 2012 in perspectief
Author(s) Reijs, J.W.; Doornewaard, G.J.; Beldman, A.C.G.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-report / LEI Wageningen UR 2013-056) - ISBN 9789086156610 - 79
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) melkveehouderij - zuivelindustrie - duurzaamheid (sustainability) - klimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - weiden - begrazing - biodiversiteit - milieu - melkvee - duurzame veehouderij - levensduur - dierlijke productie - dairy farming - dairy industry - sustainability - climate - animal welfare - animal health - pastures - grazing - biodiversity - environment - dairy cattle - sustainable animal husbandry - lifespan - animal production
Categories Animal Health and Welfare / Dairy Products / Alternative Farming / Cattle
Abstract NZO en LTO hebben in 2011 via het initiatief Duurzame Zuivelketen concrete doelen geformuleerd om de Nederlandse zuivelsector duurzamer te maken. De doelen zijn gesteld op de thema’s klimaat & energie, diergezondheid & dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu. Om in beeld te krijgen of de inspanningen op het gebied van deze doelen leiden tot de gewenste resultaten, wordt door LEI Wageningen UR jaarlijks een sectorrapportage opgesteld. De sectorrapportage over 2012 is de tweede in deze reeks. Op basis van het rapport concludeert de Duurzame Zuivelketen dat op vrijwel alle thema’s sprake is van een verbetering of stabilisatie ten opzichte van het voorgaande jaar, maar dat er nog veel extra inzet nodig is om de doelen te behalen. De sectorrapportage Duurzame Zuivelketen geeft inzicht in de prestaties op de door de Duurzame Zuivelketen gestelde doelen over het jaar 2012
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.