Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445705
Title Innovatie in de land- en tuinbouw 2012
Author(s) Meer, R.W. van der; Galen, M.A. van
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota 13-097) - 19
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dierlijke productie - innovaties - dierenwelzijn - landbouw - tuinbouw - nederland - animal production - innovations - animal welfare - agriculture - horticulture - netherlands
Categories Agriculture in the Netherlands
Abstract De land- en tuinbouw heeft te maken met een steeds complexer wordende bedrijfsomgeving in een steeds veranderende omgeving. Behalve met het optimaliseren van de productieprocessen hebben boer en tuinder ook te maken met de wensen van consumenten. Zij hebben een enorme keuze aan producten en worden steeds kritischer ten aanzien van productkwaliteit en diversiteit. Afzetmarkten verschuiven en concurrentie uit andere landen neemt toe. Afnemers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van producten al dan niet daartoe gedwongen door consumenten, ngo’s en overheden. En ook de overheid zelf bemoeit zich intensief met de land- en tuinbouw. Inpassing van landbouwactiviteiten in het landschap, clustering van de bedrijfsactiviteiten in bepaalde regio’s, aangescherpte normen voor het toedienen van meststoffen en liberalisering van de markttoegang door derde landen zijn slechts een paar voorbeelden. De afgelopen jaren heeft de economische en financiële crisis bovendien gezorgd voor vraaguitval, prijsdruk en financiële restricties in vele sectoren. Desondanks zijn er ondernemers die – misschien wel juist nú – innoveren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.