Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445737
Title Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen in conventionele en biologische bedrijfssystemen: minder schadelijke nematoden in het biologische bedrijfssysteem!
Author(s) Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.; Visser, J.H.M.
Source Gewasbescherming 44 (2013)6. - ISSN 0166-6495
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) bodemkwaliteit - bodemvruchtbaarheid - bodemweerbaarheid - biologische landbouw - nematoda - pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - gewasbescherming - akkerbouw - nematodenbestrijding - biologische grondontsmetting - plantenparasitaire nematoden - soil quality - soil fertility - soil suppressiveness - organic farming - nematoda - pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - plant protection - arable farming - nematode control - biological soil sterilization - plant parasitic nematodes
Categories Soil Science (General) / Plant Parasitic Nematodes
Abstract In het voorjaar van 2006 is een groot bodemgezondheidsexperiment gestart in Vredepeel (Limburg). Dit project valt binnen de PPS BODEM en richt zich op de ontwikkeling van een pakket aan teeltmaatregelen in zowel conventionele als biologische bedrijfssystemen om de bodemgezondheid te verbeteren. In dit artikel worden de opzet en een deel van de meest recente resultaten beschreven. De focus ligt hierbij op de hypotheses dat met bepaalde maatregelen aaltjes zijn te onderdrukken en dat de biologische beheerde grond een hogere mate van weerbaarheid zal gaan opbouwen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.