Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445785
Title De invloed van stikstof op de gezondheid
Author(s) Passchier, W.F.; Berg, M. van den; Erisman, J.W.; Hazel, P.J. van den; Lebret, E.; Leemans, R.; Sluijs, J.P. van der; Vliet, P.W. van
Source Den Haag : Gezondheidsraad (Horizon Scanning Report 2012-28) - ISBN 9789055499212 - 44
Department(s) AFSG Quality in Chains
Environmental Systems Analysis
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) volksgezondheid - stikstof - intensieve landbouw - landbouw en milieu - milieu - public health - nitrogen - intensive farming - agriculture and environment - environment
Categories Public Health
Abstract Stikstof is noodzakelijk voor alle vormen van leven. Het is bijvoorbeeld een belangrijke bouwsteen van eiwitten. Planten, dieren en mensen nemen het op als reactief stikstof. Dat moet uit stikstof in de buitenlucht worden gevormd. In de natuur wordt reactief stikstof slechts op beperkte schaal gevormd, hoofdzakelijk door micro-organismen. De kunstmatige vorming van reactief stikstof werd een eeuw geleden mogelijk gemaakt door de uitvinding van een proces voor de synthese van ammoniak. Deze uitvinding legde de basis voor de fabricage van kunstmest. Daarmee werd een enorme toename van de voedselproductie per hectare grond mogelijk. Naast ammoniak vallen onder reactief stikstof nog vele stikstof bevattende verbindingen, waaronder ammonium- en nitraatzouten. Rijke werelddelen en landen, waaronder Europa, en zeker Nederland, hebben te maken met een teveel aan reactief stikstof in het milieu. Dit leidt tot aantasting van dit milieu en van de volksgezondheid. De overmaat aan reactief stikstof heeft twee belangrijke oorzaken: de landbouw en veehouderij, en de verbranding van fossiele brandstoffen. De Gezondheidsraad heeft zich over de mogelijke effecten van reactief stikstof op de Nederlandse volksgezondheid gebogen. Een commissie van de raad, de Commissie Signalering Gezondheid en milieu, heeft beoordeeld in hoeverre de volksgezondheid gebaat is bij het terugdringen van de hoeveelheid reactief stikstof in ons land.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.