Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446023
Title Bladvoeding die fosfaatgehalte wél verhoogt
Author(s) Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van
Source De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) malus - plantenvoeding - bladvoeding - fosformeststoffen - toepassing - toedieningswijzen - spuiten - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - plant nutrition - foliar nutrition - phosphorus fertilizers - application - application methods - spraying - cropping systems - sustainability
Categories Fruit Growing / Nutrients
Abstract Recente resultaten uit Canadees onderzoek maken de oude fosfaatdiscussie uit de jaren zeventig weer actueel: de streefwaarde voor het fosfaatbladgehalte zou drastisch omhoog moeten. Dit zou leiden tot een hogere kwaliteitsproductie en betere resultaten in de lange bewaring. Daarvoor moet men onderzoeken hoe het fosfaatblad gehalte verhoogd kan worden. Met breedwerpige bemesting, fertigatie of champost lukt het in ieder geval niet of nauwelijks. Fosfaatbladvoeding biedt uitkomst, bleek uit onderzoek van PPO in Randwijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.