Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446139
Title Advies monitoringprogramma Natura 2000 - waarden Waddenzee en Deltawateren
Author(s) Paijmans, A.J.; Sluis, M.T. van der
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C135/13) - 129
Department(s) Vis
Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natura 2000 - habitats - vogels - natuurbescherming - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - grevelingen - natura 2000 - habitats - birds - nature conservation - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt - grevelingen
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van het monitoringsplan in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) voor de wateren Oosterschelde, Westerschelde, Veerse Meer, Grevelingen en Waddenzee. Daarbij is de huidige monitoring afgezet tegen de kaders die gelden vanuit de VHR. Voor deze gebieden zijn in de aanwijzingsbesluiten de volgende soortengroepen en habitattypen opgenomen: H1110A, H1110B, H1130, H1140A, H1160, zeehonden, trekvissen en vogels.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.