Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446143
Title De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009 - 2012
Author(s) Glorius, S.T.; Rippen, A.D.; Jong, M.L. de; Weide, B.E. van der; Cuperus, J.; Bakker, A.G.; Hoppe, M. van
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C199/13) - 56
Department(s) Experimental Ecology
Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) macrofauna - vogels - mossels - natuurwaarde - biodiversiteit - waddenzee - macrofauna - birds - mussels - natural value - biodiversity - wadden sea
Categories Marine Ecology
Abstract In de Nederlandse kustwateren vindt mosselzaadvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze gebieden in stand blijven. Verbetering van de kwaliteit is vooral mogelijk ten aanzien van bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels (en de daaraan geassocieerde biodiversiteit). Het is in de Waddenzee echter niet goed bekend hoe gesloten (i.e. onbeviste) sublitorale mosselzaadbanken zich ontwikkelen in de tijd en welke specifieke natuurwaarden ze herbergen. Om hier inzicht in te verkrijgen is een monitorprogramma, welke loopt van 2010 t/m 2013, opgesteld waarin gesloten sublitorale mosselbanken gevolgd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.