Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446144
Title Verkenning weergave visdata ten behoeve van Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water
Author(s) Tangelder, M.; Boois, I.J. de; Graaf, M. de
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C200/13) - 80
Department(s) Delta
Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) aquatische ecologie - visbestand - monitoring - kaderrichtlijn water - natura 2000 - aquatic ecology - fishery resources - monitoring - water framework directive - natura 2000
Categories Aquatic Ecology
Abstract Voorliggende rapportage bevat de uitkomsten van analyses van vissoorten in zowel zoete als zoute Natura 2000 (N2000) en Kaderrichtlijn Water (KRW) rijkswateren. Deze analyses zijn uitgevoerd door IMARES. Zoals overeengekomen met de opdrachtgever betreft dit een droge en beknopte rapportage met de nadruk op de weergave van de resultaten in grafieken die door de opdrachtgever kunnen worden gebruikt in een interactieve website.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.