Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446161
Title Aanpassing normen voor bedrijfsgrootte en typologie bedrijven
Author(s) Everdingen, W.H. van; Bont, C.J.A.M. de
Source Agri-monitor 2007 (2007)juli. - ISSN 1383-6455 - 2
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - classificatie - economische situatie - bedrijfsstructuur in de landbouw - landbouwtellingen - eenheden - farms - farm size - classification - economic situation - farm structure - agricultural censuses - units
Categories Agriculture (General) / Farm Management
Abstract Het LEI heeft de Nederlandse grootte-eenheden (nge), de maatstaven voor de economische omvang van een bedrijf, in 2007 geactualiseerd. Elke nge staat nu voor een saldo van 1.420 euro. Bij de vorige nge was dat 1.400 euro. Bij de actualisatie is rekening gehouden met de ontwikkelingen van opbrengsten en kosten over een aantal jaren. De nge worden ook gebruikt voor de typologie van bedrijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.