Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446234
Title Weerbaar substraat: praktijkproeven : ontwikkeling toets methodiek en eerste toetsing op gewasschade van tien concepten bij tomaat, komkommer en gerbera
Author(s) Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A.; Slooten, M.A. van; Eveleens-Clark, B.A.; Blok, C.; Messelink, G.J.; Ludeking, D.J.W.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Helm, F.P.M. van der; Janse, J.; Wubben, J.; Vaate, J. Bij de; Holtman, W.; Oppedijk, B.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1285) - 96
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) cultuur zonder grond - cultuurmethoden - gewasbescherming - gewasproductie - ziektepreventie - kweekmedia - kasgewassen - tests - soilless culture - cultural methods - plant protection - crop production - disease prevention - culture media - greenhouse crops - tests
Categories Plant Defence, Plant Resistance / Cultivation, Cultural Methods
Abstract De sector is op zoek naar nieuwe gewas bescherming zoals “weerbaar telen”. Hierbij wordt gestuurd op een ziekte- en plaag onderdrukking via het substraat en op een sterke- en productie verhogende plant. Er werden een tiental concepten onderzocht op fytotoxicit eit. De keuze van de concepten werd gebaseerd op beschikbaarheid van bouwstenen, gebruik in de praktijk, het aanschake len van meerdere mechanismen en experimentele meerwaarde. Het aanschakelen van meerdere mechanismen is belangrijk omdat dit de kans op weerbaarheid verhoogt tegen diverse ziekten en plagen. Ook werden meetmethoden verder uitgewerkt om weerbaarheid van substraat en plant in de praktijk te kunnen meten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.