Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 446251
Title Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland
Author(s) Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P.; Lenssinck, F.A.J.; Meerkerk, B.
Source V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
Department(s) LR - Environment
Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) graslanden - veenweiden - graslandbeheer - draagkracht - bodemstructuur - graszoden - veehouderij - akkerbouw - grasslands - peat grasslands - grassland management - carrying capacity - soil structure - sods - livestock farming - arable farming
Categories Grasslands / Soil Physics
Abstract Draagkracht is een belangrijke functie van de bodem om de grasproductie van het land te kunnen benutten. Uit het SKB-onderzoeksproject ‘Duurzaam Bodemgebruik Veenweide’ en het praktijknetwerk ‘Goede Bodem op Veen Boert Beter’ blijkt dat een goede draagkracht niet altijd samengaat met de beste bodemstructuur of vice versa. In dit artikel staan enkele bevindingen op een rij die mogelijk aanknopingspunten geven voor een beter begrip en management.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.