Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 447005
Title Groenvoederdrogerijen door ontkoppeling Europese steun onder druk
Author(s) Bont, C.J.A.M. de; Bolhuis, J.; Jager, J.H.
Source Agri-monitor 2008 (2008)oktober. - ISSN 1383-6455 - 2
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) akkerbouw - gewasproductie - groenvoeders - gedroogd voer - diervoedering - kosten - opbrengsten - gemeenschappelijk landbouwbeleid - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - melkveehouderij - arable farming - crop production - green fodders - dried fodders - animal feeding - costs - yields - cap - farm development - dairy farming
Categories Arable Farming / Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Door de afbouw van de steun voor het drogen van verse groenvoeders zal de productie van deze voedermiddelen in Nederland verder afnemen. Het wegvallen van de steun maar ook de sterk gestegen energieprijzen leiden ertoe dat de drogerijen niet meer concurrerend kunnen blijven produceren ten opzichte van vergelijkbare mengvoeders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.