Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 447265
Title Tweede kwartaal zeugenhouderij 2008: laag saldo en negatief inkomen
Author(s) Wisman, J.H.; Bolhuis, J.
Source Agri-monitor 2008 (2008)september. - ISSN 1383-6455 - 2
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische handel - varkens - biggen - zeugen - prijsvorming - export - varkenshouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - agricultural trade - pigs - piglets - sows - price formation - exports - pig farming - farm results
Categories Agricultural Economics (General) / Pigs
Abstract Een tegenvallende vraag naar biggen voornamelijk uit het buitenland lieten de biggenprijzen in het begin van het tweede kwartaal dalen. Ondanks herstel in de maanden mei en juni, ligt het saldo in het tweede kwartaal lager dan in dezelfde periode van 2007. Dit komt vooral door de hoge voerprijzen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.