Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 447269
Title Van bedreigingen naar kansen op Landgoed Scherpenzeel
Author(s) Kortstee, H.J.M.
Source Agri-monitor 2008 (2008)augustus. - ISSN 1383-6455 - 2
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) regionale ontwikkeling - landgoederen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - pachtovereenkomsten - pachtstelsel - innovaties - gebiedsontwikkeling - multifunctionele landbouw - regional development - estates - farm development - farm management - farm leases - tenure systems - innovations - area development - multifunctional agriculture
Categories Rural Development / Farm economics
Abstract Op het Landgoed Scherpenzeel vinden een aantal ontwikkelingen plaats, zoals pachtprijsverhogingen, reconstructie, recreatiedruk, en natuur- en landschapsplannen. Dit artikel beschrijft een aanpak voor het faciliteren van gebiedsprocessen om te komen tot oplossingsrichtingen voor bedrijfs- en gebiedsontwikkeling. Een betere communicatie tussen pachters en verpachter speelt hierbij een belangrijke rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.