Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Record number 447306
Title Autonoom spuiten in fruitteelt : conceptontwikkeling voor autonoom spuiten in fruitteelt
Author(s) Nieuwenhuizen, A.T.; Zande, J.C. van de; Wenneker, M.
Source Wageningen : Plant Research International - 31
Department(s) Agro Field Technology Innovations
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) gewasbescherming - spuiten - fruitteelt - precisielandbouw - zelfrijdende machines - plant protection - spraying - fruit growing - precision agriculture - self propelled machines
Categories Fruit Growing
Abstract Het doel van dit project is: Eén of meerdere concepten ontwerpen voor autonoom spuiten in de fruitteelt en aansluiting vinden bij machinefabrikanten, die bereid zijn het project verder te trekken naar ontwikkeling en realisatie. Uitgangspunten (afbakening) bij de conceptontwikkeling zijn: · Bruikbaar in gangbare teeltsystemen in de fruitteeltsector. · Betrouwbaar, eenvoudig, intelligent en passend in omstandigheden van fruitsector. · Integratie van de functie maaien is een pre. · Alle spuithandelingen dienen uitgevoerd te kunnen worden, zo mogelijk ook herbicidenbespuitingen. · Beperkt gewicht om stukrijden van paden en kopakkers te voorkomen. · Voldoende capaciteit minimaal om 1 ha in 1 uur te kunnen spuiten. Het uitvoeren van gewasbespuitingen met de traditionele spuitmachines kost veel tijd. De meeste tijd wordt besteed aan het ‘heen-en weer’ rijden in de boomgaard, omdat iedere bomenrij afzonderlijk bespoten wordt. Wanneer de gewasbespuiting door een autonoom rijdende machine kan worden uitgevoerd zal dit een aanzienlijke arbeidsbesparing opleveren. Idee is om de gewasbespuiting autonoom uit te laten voeren, door na het juist positioneren van de spuitmachine voor het eerste pad, middels een druk op de knop de spuitmachine autonoom een volledig perceel te laten spuiten. Uitgangspunten daarbij zijn om concepten te kiezen die een beperkt gewicht meedragen om rijsporenvorming te voorkomen. Daarnaast kan een dergelijk autonoom systeem mogelijk geïntegreerd worden met andere systemen die momenteel ontwikkeld worden (bijvoorbeeld sensorgestuurde bespuitingen). In dit project zijn meerdere concepten ontworpen voor autonoom spuiten. Een van de concepten is aanbevolen voor verdere ontwikkeling, en er is een machinefabrikant gevonden voor verdere ontwikkeling en realisatie. In het hoofdstuk conceptontwikkeling wordt eerst de situatie van karakteristieke fruitteelt percelen geschetst waar autonoom spuiten gaat plaatsvinden. Vervolgens worden de concepten uitgewerkt en uitgelegd. Uiteindelijk wordt het winner concept aangegeven. In het hoofdstuk “winner concept” wordt het voorstel gedaan hoe dit concept in de praktijk gerealiseerd gaat worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.