Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 447690
Title Rol van zzp-ers in de groene zorg : Verkenning van de bijdrage van wandelcoaches en tuintherapeuten aan welbevinden en herstel van mensen met psychische klachten
Author(s) Langers, F.; Boer, A. De
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2490) - 54
Department(s) Governance
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) geestelijke gezondheid - landschapsbeleving - natuur - lopen - coachen - effectvoorspelling - mental health - landscape experience - nature - walking - coaching - impact prediction
Categories Nature Management (General) / Environmental Psychology / Public Health
Abstract In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is de wereld van zzp-ers in de groene zorg onder de loep genomen. Het blijkt dat de bijdrage van wandelcoaches en tuintherapeuten aan herstel van psychische klachten op dit moment gering is. Het marktaandeel wordt geschat op ca. 1,5%. De potentiële doelgroep bestaat echter uit 1,4 miljoen mensen met psychische klachten. Uit gesprekken met cliënten blijkt dat zij baat hebben bij wandelcoaching en tuintherapie. Door gebruik van metaforen uit de natuur wordt het inzicht in eigen handelen vergroot. Volgens sleutelorganisaties heeft groen zorgaanbod momenteel een plek in de alternatieve hoek. Wil het als een volwaardige medische behandeling gezien worden, dan is methodiekbeschrijving, certificering en onderzoek naar effecten noodzakelijk. Wetenschappelijk bewijs en -publiceren zijn ook nodig om opgenomen te worden in de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het ministerie van EZ kan een bewustwordingsproces bij de reguliere medische sector op gang brengen door gericht te agenderen. Nu komen (sleutel)organisaties vaak alleen toevallig in aanraking met groene zorg.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.