Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 447704
Title Beschrijving teeltcoach onkruid
Author(s) Riemens, M.M.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 539) - 13
Department(s) Applied Ecology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) onkruiden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - klimaatfactoren - klimaatverandering - akkerbouw - zaaitijd - maïs - weeds - weed control - plant protection - climatic factors - climatic change - arable farming - sowing date - maize
Categories Weed Science (General)
Abstract De teeltcoach onkruid is het resultaat van werkzaamheden uitgevoerd in het laatste projectjaar van het kennisbasis project “Reactie van plagen en onkruiden op klimaatverandering”, KB-12-004.03-002. Het doel van deze studie is het ontwikkelen van kennis over de effecten van klimaatsveranderingen op onkruiden en plagen in de Nederlandse landbouw. In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de werking van de teeltcoach, de benodigde input en de output die geleverd kan worden. Momenteel is deze teeltcoach in de vorm van een excell tool opgezet en is achterliggende data beschikbaar voor 1 gewas (maïs), en een aantal onkruiden (oa hanepoot, vogelmuur, straatgras, perzikkruid, akkerdistel, akkermelkdistel, kweekgras en knopkruid).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.