Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 447772
Title rapportage 2012 Progamma Teelt de grond uit; bijlage 2A
Author(s) Haan, J.J. de; Dijk, S.M. van
Source Lelystad : PPO AGV (Voor Stuurgroep Teelt de grond uit, 5 februari 2013 ) - 30
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vollegrondsteelt - teeltsystemen - cultuur zonder grond - emissie - hydrocultuur - tuinbouwgewassen - bereikt resultaat - outdoor cropping - cropping systems - soilless culture - emission - hydroponics - horticultural crops - achievement
Categories Cropping Systems / Horticulture
Abstract Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiëntie, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen) en gewaardeerd worden door de maatschappij. Naast ontwikkeling van de teeltsystemen richt het programma zich ook op de implementatie van deze systemen in de praktijk en werken we aan het in beeld krijgen en wegnemen van institutionele knelpunten. Dit document bevat de rapportage van het programma Teelt de grond uit over 2012. Een overzicht wordt gegeven van de resultaten van 2012, de gerealiseerde output en doorwerking wordt aangegeven met de wijzigingen ten opzichte van het werkplan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.