Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 448181
Title Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond : ontwerp, bouw, validatie en demonstratie van een prototype
Author(s) Kempenaar, C.; Michielsen, J.G.P.; Nieuwenhuizen, A.T.; Slabbekoorn, J.J.; Zande, J.C. van de; Evenhuis, A.; Bosch, G.B.M. van den; Molhoek, W.M.L.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 540) - 55
Department(s) Applied Ecology
Agro Field Technology Innovations
OT Team Int. Prod. & Gewasinn.
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) spuitapparaten - gewasbescherming - aardbeien - vollegrondsteelt - precisielandbouw - landbouwtechniek - dosering - spuiten - trekkers - sprayers - plant protection - strawberries - outdoor cropping - precision agriculture - agricultural engineering - dosage - spraying - tractors
Categories Plant and Crop Protection (General) / Small Fruits / Agricultural Engineering (General)
Abstract In dit rapport worden de eerste fasen van de ontwikkeling van een autonome precisiespuit in de aardebeienteelt beschreven. Dit traject is een initiatief van een groep aardbeientelers in West Brabant, Homburg Holland uit Stiens en Wageningen UR – PRI, om te komen tot een systeem waarmee autonoom gewasbeschermingsmiddelen op een zo nauwkeurig mogelijke manier toegediend kunnen worden in aardbeien. Op grond van praktijkeisen is gekozen voor een kleine New Holland landbouwtrekker van 50 pk (type Boomer) als basis voor het eerste prototype van de autonome precisiespuit. Voor het variabel kunnen doseren van middel is gekozen voor de SensiSpray Horti, een sensor gestuurde precisiespuit met luchtondersteuning van Homburg Holland en Probotiq.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.